Alberto Millán

Posúe os títulos de Grao Profesional nas especialidades de gaita e frauta travesa. Estudou baixo eléctrico na Escola de Música Moderna Estudio en Santiago de Compostela.

No ano 1995 comeza a exercer de mestre de gaita e na actualidade leva a sección de gaita e percusión na Asociación Cultural Tahúme de Olveira, ao mesmo tempo que realiza concertos didácticos de música tradicional e forma parte en varias formacións musicais de diversos estilos, entre as que cabe destacar Os Monifates, grupo de música tradicional e títeres.