Catálogo tinta de Fol

David Cuence

1-David Cuence
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow
1-David Cuence
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow

As pinceladas do artista David Cuence dan forma ás composicións de Sabela Olivares conformando un libro que engloba pintura, música e diversos recursos didácticos para o ensino musical como pistas de acompañamento.