Aviso Legal

INFORMACIÓN BOROA MUSIC:

Jesús Ángel Bello Fernández de Sanmamed

NIF: 52930680K

Rúa Manuel Lustres Rivas nº 3 3º piso, 15960 Ribeira, A Coruña.

Política de confidencialidade e privacidade

Todos os dereitos reservados. Os textos, imaxes, sons, animacións, vídeo e resto de contidos incluídos neste website son propiedade de Boroa Music.

Calquera transmisión, distribución, reprodución, comunicación pública, posta a disposición, transformación, manipulación ou almacenamento, total ou parcial, require o previo e expreso consentimento por escrito de Boroa Music, salvo cando se indique o contrario. Salvo autorización expresa por escrito, non se permite o establecemento de dispositivos técnicos de enlace que dende páxinas de terceiros dean acceso directo á páxina de Boroa Music…

Os logotipos de Boroa Music, así como os seus nomes comerciais, as súas marcas, envases e demais elementos susceptibles de propiedade industrial están rexistradas pola (son propiedade de)  Boroa Music.

Este website pode conter dispositivos técnicos de enlace(s) a páxinas externas sobre as cales Boroa Music, non se responsabiliza en ningún caso respecto dos contidos ou de calquera outro aspecto relacionado con ditas páxinas ou o seu acceso.

Boroa Music non pode garantir a ausencia de virus informáticos ou de calquera outro compoñente ou condición prexudicial na nosa páxina web ou nos servidores que a fan dispoñibles.  Boroa Music, exclúe, con toda a extensión permitida polo ordenamento xurídico español, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que acompañen ao ou se deriven do uso destas páxinas web.

Boroa Music pode modificar sen previo aviso as características, especificacións e fotografías dos seus produtos, así como calquera outra información aquí recollida, e non está suxeita a ningunha garantía de ningún tipo.

Toda a información e datos descritos no sitio foron extraídos de fontes fidedignas e refirense unicamente ao ámbito xeográfico do Estado español. Boroa Music pode modificar sen previo aviso calquera información aquí recollida e esta non está suxeita a ningunha garantía de ningún tipo. Boroa Music non é responsable de calquera dano directo ou indirecto que poda ocasionar a exactitude, veracidade ou exhaustividade de dita información, ou o uso que del poda facerse.

En ningún caso entenderase  que, polo acceso a esta web site, o usuario obtén licenza ou autorización para a utilización, máis alá do uso estritamente privado, de ningún contido, información ou servizo existentes na web site ou sobre ningún dereito relacionado con eles, especialmente os de propiedade intelectual e industrial.

O presente aviso legal se ríxese en todos e cada un dos seus extremos polas leis españolas.

Boroa Music reservase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web, da configuración e presentación deste e das condicións de acceso.